m e n u
       
       
       
       
INSTALACJE KLIMATYZACYJNE ...

Wykonujemy układy uzupełniające do systemu wentylacji o moduły schładzania powietrza oraz autonomiczne systemy chłodzenia obiektów.
Stosujemy rozwiązania z wykorzystaniem układu wody lodowej oraz systemu wielourządzeniowego typu Split z zasilaniem freonowym.

W realizacjach opieramy się o takich producentów jak:
• DAIKIN
• McQUAY

Montujemy także indywidualne układy schładzania powietrza dla potrzeb mieszkań i małych pomieszczeń handlowych.
Posiadamy doświadczenie w wykonawstwie węzłów chłodniczych wody lodowej w wymiennikach amoniak-woda dostarczających czynnik chłodniczy do fan-coili w halach produkcyjnych.