m e n u
       
       
       
       
O NAS ...

ARTSON s.c. Krzysztof Kwietniowski i s-ka powstała w Szczecinie na bazie doświadczeń grupy wspólników działających w dziedzinach instalacji cieplnych, wentylacji, klimatyzacji oraz szeroko pojętej technologii przemysłowej.

Doświadczenia zawodowe kierownictwa firmy zaowocowały współpracą z wiodącymi producentami w poszczególnych branżach co w konsekwencji pociągnęło za sobą konkretne realizacje.

Współczesny rynek budowlany, a w szczególności instalacyjny, zmuszający funkcjonujących na nim wykonawców do wykazania się bardzo sprawnym systemem realizacyjnym i logistycznym ukierunkował w ten właśnie sposób strukturę firmy ARTSON.

Wykonawstwo oparte o wyszkolony w nowoczesnych technologiach personel, gwarantuje utrzymanie krótkich terminów realizacji zadań, zaś procesy poza produkcyjne tzn. dostawy, dokumentacje i odbiory stanowiące część logistyczną w sposób elastyczny wkomponowane
w indywidualne zadania gwarantują działania nie tylko zgodne z aktualnymi przepisami ale również specyficznymi niejednokrotnie życzeniami inwestorów.

Jeśli chcecie się przekonać czy to co zostało tu napisane jest konkretem czy tylko kolejnym frazesem próbującym stymulować naszą rzeczywistość w kierunku wirtualności i gołosłowia, sprawdżcie nasze oblicze w tym czego dokonaliśmy.
Być może uzmysłowicie sobie czego dokonać możemy wspólnie, być może stwierdzicie, że jest to coś czego szukaliście i co jest Wam potrzebne przy podjęciu, tej ważkiej decyzji.