m e n u
       
       
       
       
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE ...

Posiadamy doświadczenie w montażu:
• instalacji technologicznej rozładunku, magazynowania i transportu oleju spożywczego,
• małych linii technologicznych do produkcji czekolady,
• instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb linii technologicznej produkcji lodów,
• instalacje technologiczne basenowe.

Montowane linie wyposażone zostały w systemy regulacji i sterowania wykonane przez nas, zgodnie z indywidualnymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb stanowiskowych.